عدالت اجتماعی ( انصاف) جان رالز و اصلاح طلبان

عدالت اجتماعی ( انصاف) جان رالز و اصلاح طلبان عباس کاظمی ،دانش آموخته علوم سیاسی اعتراضات آبان ماه سال نود وهشت در بسیاری از شهرهای ایران و قهر اکثریت مردم با صندوق های رأی در انتخابات اسفند همان سال ، دو حادثه مهم درسال نود وهشت بود که راهبران و تئوریسین های اصلاح طلبان را…

سیاست مداران پزشکان جامعه

دانش سیاسی و تمثیل پزشکی آیا دانش سیاست با زندگی عملی و آرمان های انسانی انطباق دارد؟ آیا با سواد های سیاسی ،توان ایجاد تغییرات اجتماعی را دارند؟ در آخرین تعریف از سواد ، یونسکو ،کسی را با سواد می داند که توان ایجاد تغییرات در زندگی را داشته باشد ، کنش‌گران سیاسی جامعه که…

ناشنوایی حاکمیت و جامعه رنجور

حاکمیت ناشنوا و جامعه رنجور شخصی ناشنوا ، به عیادت همسایه بیمار شتافت آن ناشنوا پیشِ خود ، پرسش ها و پاسخ هایی را تنظیم کرد بدین گونه ؛ به او می گویم : حالت چطور است ؟ او حتماََ می گوید : بحمدالله ، خوبم . به او می گویم : خدا را شُکر…

کنشگران سیاسی و نظام مطلوب سیاسی

کنشگران سیاسی و نظام مطلوب سیاسی در دنیای امروز ،علم در زمینه ها و شاخه های مختلف رشد و پیشرفت های چشمگیری داشته و اساس و مبنا و مأخذ هرگونه تغییر تحول اجتماعی قرار گرفته است.جوامع و نظام های حکمرانی علم محور، توسعه پایدار و همه جانبه را شکل داده اند و امنیت و آسایش…

جنبش جوانان و مرگ مدرسه

🔴جنبش جوانان و مرگ مدرسه بیش از دو ماه از از جنبش اجتماعی جوانان در کف خیابان می گذرد زمانی که بحرانی سراسر جامعه را فرا می گیرد و رو به گسترش دارد جامعه شناسان و اندیشه ورزان را به تفکر چرایی آن وا می دارد.بحرانی که در جامعه ما شکل گرفته است بدون تردید…

ویژگی های نسل نو و جنبش اعتراضی جوانان

حدود یک و نیم ماه است اعتراضات عمومی با حضور پررنگ جوانان و زنان علی رغم برخوردهای تند و خشن ادامه دارد ،تحلیلگران بسیاری از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند برخی آن را جنبشی هیبریدی خوانده اند که هم مطالبات اجتماعی نسل جدید را بدون خشونت پیگیری می‌کند و هم خواهان تغییرات بنیادی هستند،…

فرهنگ سکوت

۱ فرهنگ سکوت | عباس کاظمی قائم مقام سازمان معلمان ایران پائلو فریره در رسیفه در شمال شرقی برزیل متولد شد و از طبقه متوسط جامعه بود وی که طعم فقر و گرسنگی را در روزگار غلبه مشکلات اقتصادی بر جامعه برزیل چشیده بود به جستجوی علت و چرایی« بی تفاوتی فقرا» با وجود ستم…

مسئولیت اجتماعی روزنامه نگار

  مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاری هنگامی که از حرفه روزنامه نگاری سخن به میان می آید ، با پرسش هایی گوناگونی روبرو می گردیم  ، از جمله اینکه ، روزنامه نگاران چه خدماتی به جامعه ارائه می دهند ؟ روزنامه نگاران در خدمت کدام گروه ویا طبقات اجتماعی هستند ؟ و روزنامه نگار ان از…

مغالطعه انتخابات گرایی

مغالطه ی انتخابات گرایی   مُغالِطه یا مَغلَطه که به آن سَفسَطه نیز می گویند ، یعنی آوردن دلیل اشتباه یا غیر مجاز برای استدلال است ،مغالطه گر کسی است که از روی استدلال نادرست به یک نتیجه درست یا نادرست رسیده است . صاحب نظران و اندیشمندان  انتخابات گرایی را مغالطعه می دانند و…

سعدی

حکومت و مردم در اندیشه سیاسی سعدی

جامعه ایرانی هرساله یکم اردیبهشت ماه را ، به عنوان روز سعدی را ارج می نهد و ادبیان و سخنوران با انتشارمطالبی از این فخر سخن وادب ایران ، روزش را گرامی می دارند و اهمیت وقُرب ومنزلتش را یاد آور می گردند . وی که بورسیه حکومت وقت در نظامیه بغداد بود ه است…