جنبش جوانان و مرگ مدرسه

🔴جنبش جوانان و مرگ مدرسه بیش از دو ماه از از جنبش اجتماعی جوانان در کف خیابان می گذرد زمانی که بحرانی سراسر جامعه را فرا می گیرد و رو به گسترش دارد جامعه شناسان و اندیشه ورزان را به تفکر چرایی آن وا می دارد.بحرانی که در جامعه ما شکل گرفته است بدون تردید…

ویژگی های نسل نو و جنبش اعتراضی جوانان

حدود یک و نیم ماه است اعتراضات عمومی با حضور پررنگ جوانان و زنان علی رغم برخوردهای تند و خشن ادامه دارد ،تحلیلگران بسیاری از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند برخی آن را جنبشی هیبریدی خوانده اند که هم مطالبات اجتماعی نسل جدید را بدون خشونت پیگیری می‌کند و هم خواهان تغییرات بنیادی هستند،…

فرهنگ سکوت

۱ فرهنگ سکوت | عباس کاظمی قائم مقام سازمان معلمان ایران پائلو فریره در رسیفه در شمال شرقی برزیل متولد شد و از طبقه متوسط جامعه بود وی که طعم فقر و گرسنگی را در روزگار غلبه مشکلات اقتصادی بر جامعه برزیل چشیده بود به جستجوی علت و چرایی« بی تفاوتی فقرا» با وجود ستم…

مسئولیت اجتماعی روزنامه نگار

  مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاری هنگامی که از حرفه روزنامه نگاری سخن به میان می آید ، با پرسش هایی گوناگونی روبرو می گردیم  ، از جمله اینکه ، روزنامه نگاران چه خدماتی به جامعه ارائه می دهند ؟ روزنامه نگاران در خدمت کدام گروه ویا طبقات اجتماعی هستند ؟ و روزنامه نگار ان از…

مغالطعه انتخابات گرایی

مغالطه ی انتخابات گرایی   مُغالِطه یا مَغلَطه که به آن سَفسَطه نیز می گویند ، یعنی آوردن دلیل اشتباه یا غیر مجاز برای استدلال است ،مغالطه گر کسی است که از روی استدلال نادرست به یک نتیجه درست یا نادرست رسیده است . صاحب نظران و اندیشمندان  انتخابات گرایی را مغالطعه می دانند و…

سعدی

حکومت و مردم در اندیشه سیاسی سعدی

جامعه ایرانی هرساله یکم اردیبهشت ماه را ، به عنوان روز سعدی را ارج می نهد و ادبیان و سخنوران با انتشارمطالبی از این فخر سخن وادب ایران ، روزش را گرامی می دارند و اهمیت وقُرب ومنزلتش را یاد آور می گردند . وی که بورسیه حکومت وقت در نظامیه بغداد بود ه است…

پوپولیسم

پوپولیسم چیست؟ پوپولیسم جریانی است که گرچه به دوران پیشامدرن تعلق دارد، اما جوامع مدرن هم نتوانستند خودشان را از این پدیده رها کنند؛ به‌خصوص در عرصه سیاست. آن‌چه به‌طور عام از پوپولیسم استنباط می‌شود، شکل‌گیری جریان سیاسی- اجتماعی است که با تظاهر به انقلابی‌گری و ابراز تمایل به ایجاد تغییرات سریع و فراگیر سعی…

شکست زبان زور و ماجرا جویی

  بعد از گذشت چهار سال ازحکمرانی ترامپ در آمریکا ،نخبگان و گروه های مرجع جامعه آمریکا مانند گروه های لیبرال و چپ و هواداران محیط زیست و مخالفان تبعیض نژادی و رسانه ها و اندیشمندانی مانند نوام چامسکی و… براساس عملکرد ترامپ ، و با مشارکت گسترده نسبت به دوره های پیشین، افکار عمومی…

جو بایدن یا کاملا هریس

  بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات امریکا ، سران دیگر کشورها ، پیام های تبریکی برای نامزد پیروز ارسال کردند ، اما برخی مانند رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان ، به جو بایدن و کاملا هریس هردو تبریک گفتند . تاکنون این اینگونه تبریک گفتن سابقه نداشته است . بایدین نیز خود…