فریاد باز نشستگان

طبق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بهار ۱۳۹۹،قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ به حدود یک سوم کاهش یافته و نرخ تورم بالاتر خوراکی ها و آشامیدنی ها در سالهای اخیر حاکی از بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوار های با در آمد پایین تر می باشد . در…

رويكرد‌هاي نوپديد در مواضع اصلاح‌طلبان

بدنه اجتماعي احزاب اصلاح‌طلب در جامعه، طي ساليان طولاني در كنشگري مدني و مسالمت‌آميز خود، ابزار تغيير را در صندوق آرا مي‌جست، اما پس از آنكه به حاصلي در تحقق مطالبات خود دست نيافت، ناگزير راه ديگري را برگزيد. ابزار قهر با صندوق آرا، راهي مدني و مسالمت‌آميز براي بيان اعتراض مردم به سياست‌هاي تاكنوني…