عدالت اجتماعی ( انصاف) جان رالز و اصلاح طلبان

عدالت اجتماعی ( انصاف) جان رالز و اصلاح طلبان عباس کاظمی ،دانش آموخته علوم سیاسی اعتراضات آبان ماه سال نود وهشت در بسیاری از شهرهای ایران و قهر اکثریت مردم با صندوق های رأی در انتخابات اسفند همان سال ، دو حادثه مهم درسال نود وهشت بود که راهبران و تئوریسین های اصلاح طلبان را…

سیاست مداران پزشکان جامعه

دانش سیاسی و تمثیل پزشکی آیا دانش سیاست با زندگی عملی و آرمان های انسانی انطباق دارد؟ آیا با سواد های سیاسی ،توان ایجاد تغییرات اجتماعی را دارند؟ در آخرین تعریف از سواد ، یونسکو ،کسی را با سواد می داند که توان ایجاد تغییرات در زندگی را داشته باشد ، کنش‌گران سیاسی جامعه که…

کنشگران سیاسی و نظام مطلوب سیاسی

کنشگران سیاسی و نظام مطلوب سیاسی در دنیای امروز ،علم در زمینه ها و شاخه های مختلف رشد و پیشرفت های چشمگیری داشته و اساس و مبنا و مأخذ هرگونه تغییر تحول اجتماعی قرار گرفته است.جوامع و نظام های حکمرانی علم محور، توسعه پایدار و همه جانبه را شکل داده اند و امنیت و آسایش…

جنبش جوانان و مرگ مدرسه

🔴جنبش جوانان و مرگ مدرسه بیش از دو ماه از از جنبش اجتماعی جوانان در کف خیابان می گذرد زمانی که بحرانی سراسر جامعه را فرا می گیرد و رو به گسترش دارد جامعه شناسان و اندیشه ورزان را به تفکر چرایی آن وا می دارد.بحرانی که در جامعه ما شکل گرفته است بدون تردید…

فرهنگ سکوت

۱ فرهنگ سکوت | عباس کاظمی قائم مقام سازمان معلمان ایران پائلو فریره در رسیفه در شمال شرقی برزیل متولد شد و از طبقه متوسط جامعه بود وی که طعم فقر و گرسنگی را در روزگار غلبه مشکلات اقتصادی بر جامعه برزیل چشیده بود به جستجوی علت و چرایی« بی تفاوتی فقرا» با وجود ستم…

مروری بر تحول مفاهیم و رویکردهای هرمنیوتیک و زبان شناسی

  در خلال تغییر و تحولات اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی ،فرهنگی جوامع بشریو در   بستر زمان های طولانی از آغاز پیدایش جوامع انسانی تاکنون ،کوشش های فراوان برای ایجاد ارتباط وتعاملات، منجر به کشف زبان و اجزای آن شامل واژگان ومفاهیم گردیده و همراه باتغییر و  تحولات مختلف اجتماعی ، در مفاهیمی زبانی نیز تغییر…

رويكرد‌هاي نوپديد در مواضع اصلاح‌طلبان

بدنه اجتماعي احزاب اصلاح‌طلب در جامعه، طي ساليان طولاني در كنشگري مدني و مسالمت‌آميز خود، ابزار تغيير را در صندوق آرا مي‌جست، اما پس از آنكه به حاصلي در تحقق مطالبات خود دست نيافت، ناگزير راه ديگري را برگزيد. ابزار قهر با صندوق آرا، راهي مدني و مسالمت‌آميز براي بيان اعتراض مردم به سياست‌هاي تاكنوني…

فراترکیب انتقادات بر مشی اصلاح‌طلبی(۱)

با توجه به وضعیت فعلی جامعه، برخی از صاحب نظران، بر تفکر و عمل‌کرد طیف موسوم به اصلاح‌طلبان انتقاداتی وارد نموده‌اند ودر رسانه‌ها انتشار داده‌‌اند. با هدف دست‌یابی به دیدگاهی منسجم به بررسی مواردی از آن‌ها می‌پردازیم. آقای دکتر محمدرضا تاجیک که استادی دانشگاه شهید بهشتی و تحصیل در رشته‌ی «تحلیل گفتمان در سیاست» و…

معلمان و جامعه

به لشگر توان کرد این کار زار به تنها چه خیزد از یک سوار « فردوسی» در هنگام روز و هفته معلم، هزاران پیام تبریک و گرامی داشت روز معلم، به مدد رسانه‌های الکترونیکی، سراسر فضای مجازی را می‌پوشاند. همگی صمیمانه ، کار و حرفه معلمی را ارج می‌نهند، جامعه معلمان، موضع گیری مثبت و…

یک با یک برابر نیست !

ویروس کرونا جنگی تمام عیار را علیه انســان های سراســر دنیا آغاز کرده اســت. بر نوع حکمرانی و سیاستگذاری دولت ها نوری خیره کننده تابانده و اعمال سیاستگذاری تاکنونی آنها را به چالش کشیده اســت. آنانی را که براساس علم سیاســت، برنامه ریزی نکرده اند، آنان که دور اندیش نبوده اند، شغل پایدار ایجاد نکرده…