پوپولیسم

پوپولیسم چیست؟ پوپولیسم جریانی است که گرچه به دوران پیشامدرن تعلق دارد، اما جوامع مدرن هم نتوانستند خودشان را از این پدیده رها کنند؛ به‌خصوص در عرصه سیاست. آن‌چه به‌طور عام از پوپولیسم استنباط می‌شود، شکل‌گیری جریان سیاسی- اجتماعی است که با تظاهر به انقلابی‌گری و ابراز تمایل به ایجاد تغییرات سریع و فراگیر سعی…

ضرورت تاسیس سازمان نظام معلمی

نخبگان صنف های تخصصی مانند پزشکی و مهندسی و … در جهت دستیابی به کارکردی تخصصی و پرهیز از انجام اعمال تجربه وخطایی و دفاع از منافع صنفی و گسترش موازینی علمی و یکسان ، سازمان هایی مانند سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی و … را شکل داده اند و با تدوین معیارها و…

پیوند

پیوندها   وب سایت دکتر سریع القلم  فصلنامه علوم تخصصی سیاسی  پژوهشنامه علوم سیاسی نشریه پژوهش های راهبردی سیاست  رهیافت های سیاسی و بین المللی مشق نو پارسیا تارنمای رسمی محسن رنانی مقصود فراستخواه سایت دکتر مهرمحمدیhttp://mehrmohammadi.ir/ سایت سازمان معلمان ایران http://www.iranto.ir/ سایت درگاه ملی آمار ایران https://www.amar.org.ir/ سایت پیشخوان روزنامه ها    https://www.pishkhan.com/all?date=13980821 سایت مرکز پژوهش های…

اصلاح طلبان ، جان رالز و دکتر بشیریه

اعتراضات آبان ماه سال نود وهشت در بسیاری از شهرهای ایران و  قهر اکثریت مردم با صندوق های رأی  در انتخابات اسفند همان سال ، دو حادثه مهم درسال نود وهشت بود که راهبران و تئوریسین های اصلاح طلبان  را وادشت تا به تفکر و انتقاد از مواضع تاکنونی خود بپردازند . یکی از مواردی…